Home

 

Welkom bij de website van Bij de Les.

Bijles op maat

Bijles is altijd “op maat”.  Dat kan ook niet anders. Wat er bijgespijkerd moet worden is sterk afhankelijk van de persoon voor wie de bijles is bedoeld. Waar zit het probleem? Wat wordt als ‘lastig’ gezien? Om wat voor type leerling gaat het? Dit zult u ook terugvinden in de aanpak van Bij-de-Les.
Bij-de-Les richt zich op (pre-master) studenten van Universiteit en HBO en de middelbare schooltypen VWO, HAVO, MAVO en VMBO. Bijles wordt gegeven in de volgende vakken:

   Exacte vakken:    Economische vakken:
  • Natuurkunde
  • Wiskunde (A, B, C en D)
  • Biologie
  • Scheikunde (t/m 5e klas)
  • NASK (Natuur- en Scheikunde)
  • ANW (Algemene Natuur Wetenschappen)
  • Maatschappijwetenschappen
  • Economie
  • M&O (Management & Organisatie)

De bijlessen worden gegeven door docenten met een universitaire opleiding. Alle vakken worden op een heldere manier uitgelegd.

Studiebegeleiding

Studiebegeleiding is altijd onderdeel van de bijlessen. Hieronder wordt verstaan het ondersteunen van de leerling in zijn of haar studie, m.b.v. tips en suggesties om de betreffende vakken effectiever te kunnen volgen en/of de toetsen effectiever te kunnen maken. Bij de inhoudelijke ondersteuning speelt dit aspect altijd een rol, omdat leerling en docent uiteindelijk samen bezig zijn om de resultaten van de leerling te verbeteren.

Werkwijze: een planmatige aanpak

Een planmatige aanpak is nodig om structuur te bieden aan de leerling. We kennen dan ook 3 stappen waarmee we de bijlessen vormgeven. Stap 1 is een oriënterend gesprek waarin wordt ingegaan op de vragen die er leven en de methode van aanpak. Stap 2 is het maken van een planning waarmee de overeengekomen koers wordt vastgelegd. De derde stap is het daadwerkelijke geven van de bijles, waarbij de planning wordt gevolgd. Kijk voor een uitgebreidere omschrijving s.v.p. ook onder ‘Aanpak

Wie geeft de bijles en waar?

Op dit moment bestaat de bezetting uit 1 persoon.  Wellicht dat dit in de toekomst meer zal worden. Onder ‘docenten’ vindt u meer informatie over de docenten die bijles geven namens Bij-de-Les. Per docent is er een kort profiel opgenomen en staan de sterke punten van deze persoon vermeld.
De locatie zal in onderling overleg worden bepaald. Dit is over het algemeen op het adres van Bij-de-Les in Elst (Gld.). Maar het is ook mogelijk thuis bij de leerling, of op de school van de leerling. We denken hierbij aan de regio Arnhem-Nijmegen (KAN). Bij-de-Les is gevestigd in Elst (Gld) en heeft daar voldoende faciliteiten beschikbaar voor een goede kennis-overdracht.

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in het volgen van bijles(sen), of indien u vragen heeft, mail dan via welkom@bij-de-les.nl of kijk onder ‘contact‘ voor andere manieren van contact.

Referenties en nieuws

Op de pagina referenties kunt u de verhalen lezen van oud-leerlingen, om een indruk te krijgen van de kwaliteit van Bij de Les.

De nieuwspagina geeft kort aan welke veranderingen er hebben plaatsgevonden in en om Bij de Les.

© Bij de Les bijles 2014