Bij de Les

“Bij de Les” is een bureau voor bijlesexamentraining en studiebegeleiding voor scholieren en studenten.

Wekelijks worden er tussen de 20 en 30 leerlingen (studenten of middelbare scholieren) door Bij de Les begeleid.

De docenten zijn goed thuis in hun vak, maar vooral ook betrokken bij elke leerling en diens vraagstelling.

De praktijkruimte is aangepast aan de nieuwe eisen die ons opgelegd zijn door de Corona-crisis. Leerling en docent kunnen op 1,5 meter van elkaar blijven, gedurende de gehele bijles. Klik hier voor meer uitleg.

7 redenen om te kiezen voor Bij de Les

 1. Maatwerk
 2. Duidelijke, heldere uitleg
 3. Universitair geschoolde docenten
 4. Planmatige aanpak
 5. In eigen praktijk in Elst of online
 6. Het is goedkoop
 7. Bij de Les heeft goede resultaten en  goede referenties

      Onder 7 redenen wordt dieper ingegaan op elke afzonderlijke reden.
      Klik hier voor meer informatie over bijles, examentraining, of studiebegeleiding.

Gemiddeld gaan leerlingen 1 tot 1,5 punt omhoog in hun resultaten !!

Bij de Les richt zich op (pre-master) studenten van Universiteit en HBO en de middelbare schooltypen VWO, HAVO, MAVO en VMBO.
In de volgende vakken kan bijles worden gegeven:

   Exacte vakken:

   Economische vakken:

 • Natuurkunde
 • Wiskunde (A, B, C en D)
 • Biologie
 • Scheikunde 
 • NASK (Natuur- en Scheikunde) I en II
 • ANW (Algemene Natuur Wetenschappen)
 • Maatschappijwetenschappen
 • Economie
 • M&O (Management & Organisatie)

Mocht u (al of niet in combinatie met bovenstaande vakken) ondersteuning zoeken in andere vakken, dan kan hierover overleg plaatsvinden.  Afhankelijk van het leerjaar van de leerling kan er wellicht een oplossing gevonden worden binnen of buiten Bij de Les.

Examentraining wordt gegeven in de vakken:
Natuurkunde, NASK I en IIWiskunde (A,B, C, of D), M&O, en Economie.

92,6 % van de examenkandidaten slaagt in 1 keer !!
(en 100% na een herexamen)

Als u wilt weten hoe het gaat met Bij de Les, dan kunt u kijken naar het nieuws, of op facebook. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen voor een gesprek(je).

Corona
Bij de Les past haar regels en inrichting continu aan aan de op dat moment geldende maatregelen m.b.t. corona.

Afzeggen van een afspraak
In de beginjaren hebben we gemerkt dat het afzeggen soms nodig kan zijn voor leerlingen, omdat de school extra lesuren heeft ingepland of juist omdat er uren zijn vrijgevallen.

Bij-de-les probeert hier altijd zo soepel mogelijk mee om te gaan, maar om te voorkomen dat onze docenten zich voor niets voorbereiden en tijd vrijhouden, menen we toch enkele regels te moeten aanhouden.

Afzeggen kan tot 24 uur van tevoren. Daarna wordt de afgesproken tijd in rekening gebracht.
De eerste keer wordt daarbij nog “door de vingers gezien”, maar daarna niet meer.