Bijles

Bijles is altijd “op maat”. 
Dat kan ook niet anders. Wat er bijgespijkerd moet worden is sterk afhankelijk van de persoon voor wie de bijles is bedoeld. Waar zit het probleem? Wat wordt als ‘lastig’ gezien? Om wat voor type leerling gaat het? Dit zult u ook terugvinden in de individuele aanpak van Bij de Les.

Bijles bij Bij de Les

Data en lestijden

Data en lestijden worden in onderling overleg bepaald. Dit is veelal afhankelijk van de school-lestijden van de leerling en van de mogelijkheden van de docent.
Over het algemeen wordt er een vaste dag/tijd in de week ingeroosterd om de bijles zo een integraal onderdeel te laten worden van de weekbesteding van de leerling.

Boeken

De boeken van het betreffende vak worden door de leerling zelf meegebracht naar elke bijles. Het gaat hierbij om alle boeken die bij een bepaald vak horen (Zoals bijv. lesboeken, antwoordenboeken, opgavenboeken, e.d.). Zo blijft de lesmethode voor de leerling herkenbaar en wordt er ook daadwerkelijk BIJ-les gegeven en niet een hele nieuwe les, waar alles anders kan worden benaderd.

Locatie

Er zijn verschillende locatie-mogelijkheden. 
Het gemakkelijkst en het prettigst is in onze praktijk in Elst, of online. Online wordt er gewerkt via een internetverbinding met een  programma, waarmee de docent en de leerling elkaar kunnen zien, praten en schrijven op een soort ‘schoolbord’. Het is dus net alsof je naast elkaar zit.

In uitzonderlijke gevallen kan er echter ook worden gekozen voor een andere locatie. Dit kan bijvoorbeeld zijn de school van de leerling (als de school dat toestaat, natuurlijk), of bij de leerling thuis. Het reizen kost in deze gevallen echter erg veel tijd en daarom zijn de tarieven hier hoger.

Tarieven

Bijles kan plaatsvinden in de praktijk in Elst of online. In uitzonderingsgevallen wordt er ook op locatie gewerkt.

Een bijles-uur duurt 60 minuten.

Alle tarieven zijn te vinden op deze pagina.

Meedoen?

Wil je je hiervoor aanmelden, laat het dan weten via welkom@bij-de-les.nl