Heldere uitleg

Heldere uitleg Bij de Les

De leerling bepaalt het zelf

Wanneer is een uitleg helder, wanneer is iets duidelijk voor een leerling?

Bij de Les vraagt het aan de leerling zelf: Begrijp je het? Snap je wat er wordt bedoeld? Dit is de enige manier om erachter te komen of de lesstof goed is opgenomen door de leerling.

Als een leerling de stof begrijpt, dan is een toets ook geen probleem meer. Nou ja, er is natuurlijk nog dat onderscheid tussen lesstof die je moet weten en lesstof die je moet begrijpen.

De “dit-moet-je-weten-lesstof” zal een leerling zelf gewoonweg uit het hoofd moeten leren, voor de “dit-moet-je-begrijpen-lesstof” is het belangrijk dat dit in het eigen tempo van de leerling gebeurt, en op de manier waarop de leerling het beste de lesstof tot zich kan nemen. Dit is maatwerk.

Overigens biedt Bij de Les ondersteuning bij beide soorten lesstof, in de vorm van studiebegeleiding.

Waarom ondersteuning?

Sommige docenten zijn zo goed in hun vak geworden dat zij niet meer in staat zijn zich te verplaatsen in de leerlingen aan wie ze de stof moeten uitleggen. Voor de docent is het allemaal zo vanzelfsprekend geworden, dat hij of zij niet meer snapt, dat het voor een leerling nieuw is en dat die leerling de basisbegrippen nog niet onder de knie heeft.

Waarschijnlijk is dit de reden waarom veel studenten en scholieren noodgedwongen uitwijken naar bijlessen, examentrainingen en/of studiebegeleiding. Het is dan ook de meest gehoorde klacht van de leerlingen: “onze docent kan het ons niet uitleggen, ik snap het gewoon niet”.

Dit is precies waar Bij de Les sterk in is. Bij de Les kan zich wèl verplaatsen in de leerlingen.