Maatwerk

Het geven van bijles, examentraining, of studiebegeleiding is maatwerk. 
Dat houdt in dat het sterk is afgestemd op de leerling (student of scholier) die om de ondersteuning heeft gevraagd.

Maatwerk van Bij de Les

Elke leerling is anders. Ieder mens is uniek en zo ook de leerlingen. Naast een eigen persoonlijkheid, heeft elke leerling ook zijn/haar eigen redenen om bijles, examentraining, of studiebegeleiding te nemen. Ten derde heeft ieder een eigen manier van werken ontwikkeld, die goed aansluit op diens eigen persoonlijkheid. Maatwerk is dus noodzakelijk.
Dat gebeurt in zekere zin op een natuurlijke manier, doordat we planmatig te werk gaan. Tijdens de stappen die we in het begin al nemen, wordt steeds duidelijker welke werkwijze het beste aansluit bij de leerling.

Locatie

Er zijn verschillende locatie-mogelijkheden die afgestemd kunnen worden op de leerling. Ook dit is een vorm van het leveren van maatwerk.

Het gemakkelijkst en het prettigst is in onze praktijk in Elst, of online. Online wordt er gewerkt via een internetverbinding met een  programma, waarmee de docent en de leerling elkaar kunnen zien, praten en schrijven op een soort ‘schoolbord’. Het is dus net alsof je naast elkaar zit.

In uitzonderlijke gevallen kan er echter ook worden gekozen voor een andere locatie. Dit kan bijvoorbeeld zijn de school van de leerling (als de school dat toestaat, natuurlijk), of bij de leerling thuis. Het reizen kost in deze gevallen echter erg veel tijd en daarom zijn de tarieven hier hoger.