Planmatige aanpak

Een planmatige aanpak is het halve werk

Planmatige aanpak

Het geven van bijles, examentraining, of studie-begeleiding is telkens een taak die vraagt om structuur. Onze aanpak is dat we eerst een plan maken en dan pas aan de slag gaan. We gaan dan ook planmatig te werk.

De eerste stappen kunnen snel verlopen. Afhankelijk van de leerling en diens vragen, kan het uitvoeren van deze planmatige aanpak meer of minder tijd vergen. Meestal wordt een deel van de eerste bijles hiervoor gebruikt. Hieronder worden de stappen nader toegelicht.

Stap 1

Een oriënterend gesprek.
Hierin bespreken we wat er nodig is voor welk(e) vak(ken). Waar schort het eventueel aan, waar wringt de schoen? Samen bekijken we wat dan de beste aanpak is. Dit is sterk afhankelijk van de leerling zelf, wat voor type leerling is hij/zij? Wat werkt goed voor hem/haar en wat niet? De aanpak is dus niet alleen planmatig, maar ook individueel. Het is maatwerk.
Het is handig om bij dit gesprek alvast de benodigde boeken mee te nemen voor het vak / de vakken waarvoor dat nodig is.

Stap 2

Op basis daarvan wordt een planning gemaakt waar iedereen zich in kan vinden. Op deze manier is het voor iedereen duidelijk wat er wanneer gebeurt.
Deze planning is een leidraad, die bedoeld is om een koers vast te leggen. In de planning ligt vast wat we wanneer willen bereiken en hoe we dat van plan zijn te gaan doen.

Stap 3

Er wordt bijles gegeven. De planning zal de basis zijn van de bijlessen. Dat wil niet zeggen dat we hier niet meer van kunnen afwijken.
Als er bijvoorbeeld proefwerken, SE’s, examens e.d. aankomen kan er altijd een extra bijles worden ingepland en er kunnen natuurlijk ook wel eens lessen uitvallen. Hier wordt zo soepel mogelijk mee omgegaan.
Ook kan het gebeuren dat bepaalde onderdelen meer oefening nodig hebben. Daar zal dan tijd voor worden gemaakt.